Resultater oppvisningsløp i HillClimb Gjerdumsbakken 2013

STANDARD VX:

https://www.solormcklubb.no/images/nyheter/Filer/HillClimb_2013/STANDARD-VX_Run_Ranking_1.pdf

https://www.solormcklubb.no/images/nyheter/Filer/HillClimb_2013/STANDARD-VX_Run_Ranking_2.pdf

https://www.solormcklubb.no/images/nyheter/Filer/HillClimb_2013/STANDARD-VX_Run_Ranking_3.pdf

https://www.solormcklubb.no/images/nyheter/Filer/HillClimb_2013/STANDARD-VX_Event_Ranking.pdf


MODIFIED:

https://www.solormcklubb.no/images/nyheter/Filer/HillClimb_2013/MODIFIED_Run_Ranking_1.pdf

https://www.solormcklubb.no/images/nyheter/Filer/HillClimb_2013/MODIFIED_Run_Ranking_2.pdf

https://www.solormcklubb.no/images/nyheter/Filer/HillClimb_2013/MODIFIED_Run_Ranking_3.pdf

https://www.solormcklubb.no/images/nyheter/Filer/HillClimb_2013/MODIFIED_Event_Ranking.pdf


UNLIMITED:

https://www.solormcklubb.no/images/nyheter/Filer/HillClimb_2013/UNLIMITED_Run_Ranking_1.pdf

https://www.solormcklubb.no/images/nyheter/Filer/HillClimb_2013/UNLIMITED_Run_Ranking_2.pdf

https://www.solormcklubb.no/images/nyheter/Filer/HillClimb_2013/UNLIMITED_Run_Ranking_3.pdf

https://www.solormcklubb.no/images/nyheter/Filer/HillClimb_2013/UNLIMITED_Event_Ranking.pdf