Regelendringer 2011!

Reglementet inneholder noen endringer som er verdt å merke seg.
– Det innføres 2 meter maks lydmåling.
– Startnummer skal være i tråd med FIMs regler.
Dette innebærer at startnummer da blir:
– MX 85 = Hvit med sorte tall.
– MX Damer = Blå bakgrunn med hvite tall

FIM har innført ny praksis i forhold til beregning av resultat ved like poengsum. NMF følger opp og innfører FIMs tolkning som er at det ved poenglikhet skal siste heat telle.

Videre vil nytt banereglement bli lagt inn. Det er foretatt ny oversetting og gjennomgang av banereglementet til FIM.

Ut over dette så vil det kunne bli noen nye punkter som foreløpig ikke er helt avklart.