Rapport fra grenmøtene roadracing MSK 2015!

Følg denne linken for å komme til de forskjellige grenene; http://www.nmfsport.no/index.php/infosenter/motorsportkonferansen

– Roadracing finner du på denne linken;
http://www.nmfsport.no/attachments/article/208/Rapport%20grenm%C3%B8te%20Roadracing.pdf

– Enduro finner du på denne linken;
http://www.nmfsport.no/attachments/article/208/Rapport%20grenm%C3%B8te%20Enduro.pdf