Protokoll fra ÅRSMØTE 6. februar 2016 – styret Solør MCK 2016!

Protokoll; https://www.solormcklubb.no/vis.asp?hvilkenID=59&tabselect=smck

Nytt styre: https://www.solormcklubb.no/vis.asp?hvilkenID=58&tabselect=smck

Styret med kontaktinfo; https://www.solormcklubb.no/vis.asp?hvilkenID=57&tabselect=smck