Overrekkelse av OMTANKEPRISEN fra Stella Polaris!Solør MCK er meget stolte og takknemlige for denne honnøren og æren klubben blir vist. HJERTELIG TAKK!

Bilde 1: President Stella Polaris MC og Terje Granheim, Formann SMCK.

Bilde 2: Alle samlet