Oppdatert lov Solør MCK – 2020!

I henhold til pålegg fra Norges Idrettsforbund har klubben oppdatert sin lov.

Dette ble godkjent av styret den 10. Desember 2019 iht § 24 (1), og det vil bli orientert om endringene på Årsmøtet lørdag 15. Februar 2020.

LOV SMCK – 2020 – OPPDATERT og GODKJENT på styremøte – 10.12.2019

Styret Solør MCK.