Oppdatert informasjonen om treningsleiren Vålerbanen 30. april – 1. Mai!

Det kommer fremdeles påmeldinger, og betalingen siger også på sakte men sikker, så situasjonen ser ikke så håpløs ut lenger.
Allikevel er det langt lavere påmelding i år, og dette resulterer i at vi også i år slår sammen klassene Rookie 600 og Rookie 1000!

Vi gjentar, slik at ALLE skal være 100 % klar over antallet:
DET ER PLASS TIL 32 FØRERE PR. HEAT/GRUPPE!

Pr. 29. april (kl 10.00) var det totalt 129 deltakere alle grener. Det er 118 påmeldte deltakere i roadracing, 10 deltakere i supermoto og 1 deltaker i mini moto..
Av disse har 90 betalt treningsavgiften, og det er fordelt som følger:

– Gruppe 1 – Junior / To-takt / Nybegynnere: 9 påmeldte førere – 7 har betalt.
Her er det plass til mange flere, men dette er primært for ferske nybegynnere, junior og eventuelt totaktsklassene.

– Gruppe 2 – A-førere: 26 påmeldte førere, hvor 16 har betalt.
Her er det 16 ledige plasser.

– Gruppe 3 (Rookie 600 – 1000): 42 påmeldte førere, hvor 32 så langt har betalt.
INGEN ledige plasser igjen!

– Gruppe 4 – C-førere (mosjonister/classic): 36 påmeldte førere, hvor 29 har betalt.
Her er det 3 ledige plasser.

– Gruppe 5 – MCS – Sidevogn: 5 påmeldte team. Ingen har betalt så langt.

Supermoto har 10 påmeldte deltakere hvor 5 har betalt.

Mini Moto har 1 påmeldt deltaker, hvor 1 har betalt.

Som tidligere nevnt kan det være enkelte deltakere som er feil plassert, samt at det mangler startnummer på en del førere.
Vennligst informer arrangøren om eventuelle endringer og startnummer ved å sende en e-post til post@solormcklubb.no eller ring 990 42 580.

Skal du kjøre på Vålerbanen 30. april – 1. mai hadde jeg ikke tatt sjansen på å vente lenger!
Her gjelder ”Først til mølla …”, så det er ingen vits å vente med å betale.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Roy Øwre på mobil 990 42 580 eller på e-post roy@solormcklubb.no

Listen nedenfor er over de deltakerne som har betalte treningsavgiften. Det er IKKE tatt hensyn til når de er påmeldt.

GRUPPE 1 – JUNIOR / TO-TAKT / NYBEGYNNER:
1. 2 / 76 – Stina Ringnes (SMCK) – Junior
2. 4 – Cathrine M. Christensen (SMCK) – Nybegynner
3. 5 – Morten Midtlie (SMCK) – Nybegynner – NB! KUN søndag!
4. 7 – Emrik Joner (SMCK) – Junior
5. 30 – Susanne Ødegaard (SMCK) – Junior
6. 76 – Renate Malzev (SMCK) – Junior
7. 77 – Sturla Hansen (SMCK) – Junior

25 ledige plasser


GRUPPE 2 – A-FØRERE (SST 600 og SB):
1. 8 – Christian Rustberggard (SMCK) – Superbike
2. 10 – Runar Hammer – Superbike
3. 18 – Finn K. Kristiansen (SMCK) – Superbike
4. 30 – Jon T. Ødegaard (SMCK) – Nasjonal 600 – A
5. 32 – Marius Wold Albert – Superstock 600
6. 39 – Henning Frydenlund Hansen (SMCK) – Superbike
7. 40 – Tor Henning Molstad (SMCK) – Classic Superbike
8. 46 – Kenneth Friberg – Superstock 600
9. 53 – Oddgeir Estenstad – Superbike
10. 55 – Krister Langeland (SMCK) – Superstock 600
11. 81 – Elizabeth Kobberød – Superbike
12. 88 – Sam Love – Superstock 600
13. 100 – Vidar Moe (SMCK) – Superbike
14. 105 – Marius Notøy – Superstock 600
15. 110 – Bjørn Arnegard (SMCK) – Nasjonal 1000 – A
16. 132 – Harald Skaar (SMCK) – Nasjonal 1000 – A

16 ledige plasser


GRUPPE 3 – B-FØRERE (Rookie 600 – 1000):
1. 6 – Rune Vangen (SMCK) – Classic Superbike
2. 8 – Per H. Nordhagen (SMCK) – Rookie 1000
3. 9 – Steinar Aamodt – Rookie 1000
4. 13 – Marius Sjørengen (SMCK) – Rookie 600
5. 16 – Stein A. Øye – Rookie 600
6. 17 – Erik Joner – Solør MCK – Classic Forgotten Era >251
7. 19 – Guttorm Nyhus (SMCK) – Classic Formula F1
8. 24 – Steffan Tambini – Rookie 600
9. 40 – Bastian N. Sagen (SMCK) – Rookie 1000
10. 43 – Odd Joar Berg – Rookie 600
11. 48 – Knut Nygård (SMCK) – Rookie 1000
12. 51 – Stian Senderud (SMCK) – Rookie 1000
13. 52 – Hans Riksfjord – 250GP
14. 54 – Halvard Uthus – Classic Superbike
15. 58 – Dan A. Nylænder – Rookie 1000
16. 77 – Lars Bjørgo (SMCK) – Nasjonal 1000 – B
17. 85 – Raymond D. Olsen (SMCK) – Rookie 600
18. 116 – Christina Minge (SMCK) – Rookie 600
19. 117 – Åsmund A. Torjussen – Rookie 1000
20. 141 – Hans A. Hagen – Rookie 600 – (KUN 1 dag – lørdag)
21. 146 – Christian Brustad – Rookie 600
22. 152 – Odd Arne Skjong – Rookie 600
23. 161 – Ronal Lorentsen – Nasjonal 600 – B
24. 168 – Bendik Fjerdingstad – Rookie 600
25. 169 – Tommy Nordeng (SMCK) – Rookie 1000
26. 177 – Frank Rånes – Classic Superbike
27. 191 – Dag Schanke (SMCK) – Rookie 1000
28. 256 – Lars Martinsen (SMCK) – Rookie 1000
29. 277 – Daniel Thomsen – Rookie 1000 –
30. 299 – Stig Chr. Bjørndal-Riis – Rookie 600
31. 303 – Bobbo Enger (SMCK) – Rookie 600
32. 666 – Roger Fagerdal – Rookie 1000

INGEN ledige plasser


GRP 4 – MOSJONIST / CLASSIC:
1. 1 – Gisle Kobberød (SMCK) – C/Mosjonist
2. 3 – Brede Halvor Ekren (SMCK) – C/Mosjonist (KUN 1 dag)
3. 4 – Ferdinand Mailand (SMCK) – C
4. 5 – Trond S. Torvik (SMCK) – C/Mosjonist
5. 6 – Thomas M. Melchiorsen – C/Mosjonist
6. 7 – Arne Berg (SMCK) – C/Mosjonist
7. 8 – Kristoffer O. Engeland – (SMCK) – C
8. 9 – Rudi Eidhammer – (SMCK) – C
9. 10 – Hannah Marie Arnegard (SMCK) – C
10. 14 – Arne Johan Torvik – C/Mosjonist
11. 17 – Thomas Sømarken (SMCK) – C/Mosjonist
12. 24 – Per Katzenmaier (SMCK) – Classic Forgotten Era >251
13. 25 – Daniel Myrslo (SMCK) – C/Mosjonist
14. 28 – Per-Gunnar Ekren (SMCK) – C/Mosjonist
15. 33 – Kenneth Malzev (SMCK) – C
16. 34 – Jim-Levi Berntsen (SMCK) – 250GP
17. 36 – Kurt Magne Heitmann – C
18. 37 – Eldar Hagenes – C/Mosjonist
19. 46 – Kai Jarre – Classic Forgotten Era >251
20. 86 – Stian Torp (SMCK) – C
21. 87 – Ivar Bjørgo (SMCK) – C/Mosjonist
22. 134 – Jostein Hansen (SMCK – Mosjonist
23. 177 – Øyvind Ottermo (SMCK – C
24. 201 – Svein Ivar Slaaen (SMCK) – Mosjonist
25. 204 – Steinar Rønhovde – C – (KUN 1 dag – søndag).
26. 265 – Torstein Bondal – C
27. 298 – Anders Tuveng – C – (KUN 1 dag – søndag).
28. 311 – Frank Rygge (SMCK) – C
29. 922 – Øystein Søraas – C/Mosjonist

3 ledige plasser


GRP 5 – MCS / SIDEVOGN:

22 ledige plasser


SUPERMOTO:
1. xx – Gunnar Hoel – Elite
2. xx – Svein Magne Setså – Open
3. xx – Lars-Ole Aamodt – Open
4. xx – Jørgen Fossheim – Open
5. xx – Terje Sørlie – Open (KUN 1 dag)

Maaaaasssse ledige plasser


MINI MOTO:
1. 11 – Romeo Nylænder

Maaaaasssse ledige plasser