OBS, OBS! Feil ved utsendelse av lisenser for 2011!

Har du allerede betalt den fakturaen du fikk på fredag trenger du kun å betale transaksjonsgebyret på KR 45,- med det kid-nr. og kontonummer som står på den nye fakturaen.

NB! DET ER NYTT KID-NUMMER I DEN NYE FAKTURAEN!

Lisensen din vil IKKE bli registrert som betalt før du har betalt både lisens og transaksjonsgebyr.

Det er også oppdaget at enkelte lisenser ikke riktig generert. I enkelte felt på lisensfakturaen blir teksten forkortet som fører til at lisensen ikke er gyldig. Dette løses ved at lisensen blir sendt ut en gang til. Dette må gjøres av forbundskontoret. Så hvis du opplever dette må du kontakte forbundskontoret.

Norges Motorsportforbund beklager hva som har skjedd og det merarbeid og ulempen dette medfører for deg.