NY ASFALT på Gelleråsbanen – Karlskoga Motorstadion!

Dette blir bra. Vi gleder oss til fortsettelsen!