Nordic Championship supermoto – Vålerbanen 14. juni!

STATUS: Nordisk Mesterskap (lørdag) og Svensk Mesterskap (søndag) og Supermotocup 2014 begge dager.

Klasseinndeling: Elite og Open

TR / TIDSPLAN / TIDSSKJEMA: Vil bli å finne på www.nmfsport.no og www.solormcklubb.no
I tillegg vil tidsskjema bli sendt ut på e-post sammen med TR og startbekreftelsen.

PÅMELDING: For de som er seriepåmeldt trengs det ingen ytterligere påmelding.
Ikke seriepåmeldt SENEST innen fredag 30. Mai 2014, kl 23.59
Påmelding skjer direkte til arrangøren på denne linken; https://www.solormcklubb.no/vis_pamelding.asp?hvilkenID=107

INNSJEKK: Åpen fredag 13. juni, kl 19.00 – 21.00, lørdag 15. Juni: kl 07:30 -08:15 og søndag 15. Juni: kl 07:30 -08:15.

TEKNISK KONTROLL: Åpen fredag 13. juni, kl 19.00 – 21.00, lørdag 15. Juni: kl 07:30 -08:15 og søndag 15. Juni: kl 07:30 -08:15.

TIDTAKING: All tidtaking foregår med AMB-system!

STARTAVGIFT: Seriepåmeldte: NOK 750,- pr. dag. KR 1 500 for begge løpene (2 dager).
IKKE seriepåmeldte: NOK 1 000,- pr. dag. KR 2 000 for begge løpene (2 dager).
Innbetales til arrangørklubben SENEST 15. dager før – fredag 30. Mai til
konto 1913.10.28582. HUSK å merke innbetalingen med navn og startnummer!

ETTERANMELDINGSGEBYR: Betales ved innsjekk dersom det er ledig plass i klasse. NOK 300,-,

PREMIERING: De TRE beste i begge klasser.

PM: Ett PM med de endelige sluttinstruksjoner blir slått opp og utdeles ved innsjekk i sekretariatet / Race Office.

PREMIEUTDELING: Etter protesttidens utløp. De tre beste i begge klasser.

PROTESTTID: Iht. NMFs sanksjonsreglement § 13. Protester levers skriftlig innen 30 minutter etter at resultatlisten er oppslått, vedlagt protestgebyr på NOK 2 000,-

ANSVAR: All deltakelse skjer på eget ansvar.
NMF, Solør Motorcykkelklubb og løpsledelsen frasier seg alt ansvar for under
konkurransen inntrufne skader, ulykker og sabotasje mot banen.

AVBUD: Avbud meddeles arrangøren på e-post post@solormcklubb.no

INFORMASJON / OPPLYSNINGER: +47 990 42 580 – E-post: roy@solormcklubb.no (Roy ÖWRE) eller +47 906 50 375 – E-post: marianne@solormcklubb.no (Marianne Å. BRANDETT)