NMF – første miljøsertifiserte forbund i idretten!

NMF – første miljøsertifiserte forbund i idretten!

Som den første organisasjonen i Norges Idrettsforbund har Norges Motorsportsforbund blitt tildelt utmerkelsen ”Miljøfyrtårn”. Dette er en sertifisering NMF har fått etter å ha gjennomgått en omfattende prosess med Stiftelsen Miljøfyrtårn.

GODE HOLDNINGER
Gode miljøetiske holdninger og god miljøpraksis på arbeidsplassen skal prege de virksomheter som kommer gjennom nåløyet for å bli miljøsertifisert. I NMF kan det vises til miljørettet fokus på forbundskontoret, ved arrangement, hos klubber og blant de aktive utøverne.

KJØR GRØNT
Man har bl.a. med kampanjen ”Kjør Grønt” tatt et steg inn i fremtiden. For å bli tildelt denne utmerkelsen må man kunne drive lønnsomt og miljøvennlig. Man må deretter tilfredsstille visse bransjekrav og gjennomgå en miljøanalyse før man sertifiseres som miljøfyrtårn.
Utmerkelsen ble tildelt Generalsekretær Roy N. Wetterstad på forbundskontoret torsdag 9. september, og det var varaordfører i Drammen Freddy Hoffmann som stod for utdelingen. Han gratulerte forbundet med å være først ute i idretten og fremholdt at han var stolt av at Drammen, hvor NMF har sitt forbundskontor, var blitt kåret til beste miljøsertifiseringskommune i landet, og at det nå nærmet seg 100 virksomheter med sertifisering.

PÅDRIVERROLLE
NMF’s generalsekretær Roy N. Wetterstad fremholdt i sin takketale forbundets pådriverrolle i miljøarbeidet i norsk idrett. Han var glad for å kunne konstatere at det store miljøfokuset i motorsporten også har satt positivt preg på ansatte i det daglige. Det har gått sport i å gjøre små og store grep i hverdagen for å forbedre miljøet. I motorsporten er vi teknologioptimister, fremholdt Wetterstad. – Vi har tro på at vi kan spille en viktig rolle for å bidra til utvikling av gode moderne og miljøvennlige løsninger som kan få nytte for hele samfunnet


LITT OM STIFTELSEN MILJØFYRTÅRN

Idé, målgruppe og verdier
Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.
Våre målgrupper er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter. Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Våre partnere er konsulenter, sertifisører, kommuner, fylkeskommuner, stat og næringslivsorganisasjoner.
Alt vi gjør, skal være lønnsomt, konkret, relevant og enkelt for kunden.

Lønnsomt
Våre tiltak skal være lønnsomme på flere nivå. Det vi gjør skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig.

Konkret
Våre tiltak er konkrete og målbare. Våre kunder skal settes i stand til å gjennomføre og kontrollere tiltakene.

Relevant
Vi har relevant kompetanse og setter i gang prosesser som forbedrer økonomien og miljøregnskapet for den enkelte virksomheten. Tiltakene våre er ikke bare generelle, men tilpasset den enkelte virksomhet og bransje.

Enkelt
Miljøforbedringer er ikke bare noe vi gjør for miljøet alene; vi gjør det for folk. Våre løsninger er effektive, praktiske og brukervennlige.


Hentet fra www.nmfsport.no (9.9.2010)