MX-trening og ÅPEN enduroløype på Haslemoen fredag 20. mai!

MX-trening og ÅPEN enduroløype på Haslemoen fredag 20. mai!

Solør MCK holder åpent for trening i motocross og enduro på Haslemoen fredag 20. mai mellom kl 17.00 og 21.00.

Innsjekk og depot på vanlig sted på motocrossbanen.

HJERTELIG VELKOMMEN!

Nærmere informasjon om motocrossbanen på Haslemoen får du ved å kontakte med:
Marianne Åslund BRANDETT
Tlf: 62 42 18 40 / 906 50 375
E-post: marianne@solormcklubb.no
eller
Odd Ingar BRANDETT
Tlf: 950 66 140
E-post: kobrandett@hotmail.com