Motorsportens nye IT-systemer og lisenser for 2015!

Den nye IT-løsningen består av flere systemer, men med felles brukernavn og passord for alle.

Idrettens systemer består av:
– Min Idrett
– Klubbadmin
– Sportsadmin

I Min Idrett kan medlemmer endre sine kontaktopplysninger, betale for klubbmedlemskap og treningsavgift eller se hvilke kompetanser man er registrert med. Løsningen er felles for hele Idretten, slik at dersom man er medlem i flere idrettsklubber har man nå ett sted man administrerer sine medlemskap.

Klubbadmin er klubbens medlemsregister med mulighet for å sende ut krav om av medlemskontingent og treningsavgifter. Medlemmene kan sorteres i ulike utvalg.

I Sportsadmin kan klubben administrere rettigheter til systemene.

Idrettssystemene supporteres av NIF-IT Support som holder åpent på hverdager mellom 08:00 til 20:00.
Telefon 03615 eller pr. e-post support@idrettsforbundet.no

I det nye «Stevneadministrasjonssystemet» SAS, administrerer arrangørene sine stevner, og utøvere kan melde seg på og betale for konkurranser og kjøpe lisens.

Man får derfor IKKE tilsendt lisens for 2015 på epost slik som tidligere, denne kjøper man nå selv i nettbutikkløsningen.

Alle systemene er koblet sammen slik at data fra idrettssystemene vil flyte sømløst inn i konkurransesystemet. Vi overfører relevant informasjon fra dagens system til det nye. Dette inkluderer bl.a. informasjon om personer/medlemmer, lisenser og startnummer.

Noen har fått en automatisk generert epost fra NIF, dette skjedde automatisk mens importen av personer fra vårt gamle system pågikk. Dette har skapt noe forvirring blant klubber og medlemmer. Vi importerer data kontinuerlig frem til årsskiftet og vi ber derfor om alle er tålmodige frem til vi lanserer løsningen 1. februar.

HVA BETYR DETTE FOR KLUBBEN?

For klubben betyr dette at dere får et nytt medlemssystem, Klubbadmin. Dette er en løsning levert av NIF. Klubbadmin er enkelt å bruke, og det er laget brukerveiledninger og videoer som forklarer bruken. Vi vil i tillegg, i samarbeid med NIF, sette opp kurs for de som ønsker en gjennomgang i et “klasserom”. Man kan også ta kontakt med sin lokale idrettskrets da de holder slike kurs regelmessig.
MEDLEMSKONTINGENT FOR 2015

Klubbadmin inneholder mulighet for å sende ut medlemskontingenter, treningsavgift o.l. Medlemmene kan betale online i Min Idrett, tilsvarende som i en nettbutikk, eller de kan betale en faktura. For å ta i bruk denne funksjonaliteten må klubben registrere seg som et “brukersted”. Løsningen er levert av BuyPass og klubben kan sende søknad gjennom et skjema i Sportsadmin.

For mer informasjon om Klubbadmin: https://itinfo.nif.no/KlubbAdmin

Hvordan komme i gang med Klubbadmin: https://itinfo.nif.no/Hvordan_ta_i_bruk_KlubbAdmin

HVA BETYR DET FOR DEG SOM UTØVER OG MEDLEM?

Som medlem kan du nå selv ajourføre informasjon om adresse, telefonnummer og e-post i Min Idrett. Endringene du gjør der vil brukes av motorsporten og eventuelle andre idretter som bruker NIF sine løsninger. Konkurranser og lisenser håndteres i NMFs eget system SAS.

HVORDAN KOMME I GANG?

Hvis du ikke har logget inn i Min Idrett før, må du begynne med å registrere deg som en ny bruker. Vi har overført informasjon om de aller fleste personene fra det forrige IT-systemet, men for å logge inn første gang inn må du identifisere deg med fødselsnummer, e-post og mobilnummer. Dette er nødvendig for at idretten skal vite nøyaktig hvem du er, og for å unngå at en person er registrert flere ganger. Gå til https://itinfo.nif.no/Idrettens_ID hvis du vil lese mer om dette.

For å registrere deg som ny bruker, gå til www.minidrett.no og trykk ny bruker.

Video om Min Idrett: https:// www.youtube.com/watch?v=DkqeThG82-o

Video om å opprette en ny bruker: https:// www.youtube.com/watch?v=rtuud5Gk2Y4

Brukerveiledning til Min Idrett: https://itinfo.nif.no/Min_idrett_BrukerveiledningerFAQ

JEG HAR FÅTT E-POST FRA NIF OM Min Idrett, SKAL JEG GJENNOMFØRE REGISTRERINGEN OG BEKREFTELSE AV MITT PERSONNUMMER I MIN IDRETT?

JA. for at man skal få tilgang til systemene må man bekrefte hvem man er med personnummer EN gang. Dette gjøres ved at Idretten oppretter en sikker tunnel til BuyPass som igjen gjør ett oppslag mot folkeregisteret. Personnummeret blir ikke lagret, men hjelper datasystemet å fjerne dubletter i databasen.

NÅR KAN VI LOGGE PÅ Klubbadmin OG LEGGE OPP KONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT FOR 2015?

For å få tilgang til Klubbadmin må man stå registrert formelt som leder eller medlemsansvarlig for klubben, derfor må hver klubb be om tilgang separat. Vi kommer med ytterligere informasjon om hvordan man får tilgang i de første ukene av 2015.

NÅR BLIR LISENSER FOR 2015 SENDT UT?

Lisenser i det nye systemet blir ikke sendt ut på epost slik som tidligere. Etter åha gjennomført registreringen i Min Idrett, kan man logge på i SAS for å kjøpe lisens der. Frem til denne løsningen er lansert vil lisens for 2014 gjelde frem til 1. mars 2015. For de som skal ha internasjonal lisens og som skal konkurrere i utlandet i tidsrommet frem til 1. februar må man ta kontakt med lisensavdelingen hos NMF for å gjøre en manuell bestilling.

JEG HAR SØKT OM LISENS FOR 2015, OG HAR IKKE HATT LISENS TIDLIGERE. MÅ JEG VENTE MED Å KJØRE FREM TIL 1.FEBRUAR?

Nei, dersom ikke har hatt lisens tidligere og du har søkt om ny utøverlisens, vil søknaden behandles på vanlig vis. og ny lisens vil kunne kjøpes i det nye systemet etter 1. februar. Dersom du skal kjøre konkurranse i tidsrommet før ny lisens kan kjøpes kan du ta kontakt med lisensavdelingen.

JEG HAR LOGGET PÅ MIN IDRETT OG FINNER IKKE MINE KOMPETANSER

NMF har endret og slått sammen noen kompetanser, og innført lisenser for alle typer funksjonærer. Kompetansene man tilegner seg gjennom kurs eller praksis registreres i idrettensdatabase og blir blan annet brukt som premiss for å løse enkelte lisenser. Dette betyr at dersom du har hatt Aktivitetslederkompetanse i en eller flere motorsykkelgrener har denne nå blitt konvertert til adktivitetsleder MC/SS. Enkelte andre kompetanser er ikke medtatt i importen da NMF reviderer mange av sine utdanninger i skrivende stund.

MER INFORMASJON KOMMER

Så snart de siste detaljene er på plass i innføringsprosjektet, sender vi ut mer informasjon om konkuransesystemet. Da får dere også linker til nettsider for å ta i bruk løsningen.
I mellomtiden kan du kontakte oss på nmf@nmfsport.no hvis du har spørsmål.