Miljøklubben Solør MCK!

Under helgens Motorsportkonferanse ble Solør MCK tildelt bevis på dette ved eget sertifikat fra NMF som gir klubben rett til å bruke NMF sin grønne logo.
Norwegian Grand Prix i Arendal fikk også samme sertifikat for sin miljøsatsing under arrangementet NGP.

Solør MC klubb har jobbet mot dette i over to år og budskapet ble tatt meget godt imot av klubbens ledelse og ikke minst hos medlemmene. Denne sertifiseringen gir Solør MC klubb retten til å bruke NMF sin miljølogo og miljøfyrtårn logoen.

Norges Motorsportforbund gratulerer Solør MC klubb med flott innsats!


Hentet fra www.nmfsport.no (11.11.2010)