Mer informasjon om MEDLEMSKONTINGENT og KJØRELISENS 2012!

Mer informasjon om MEDLEMSKONTINGENT og KJØRELISENS 2012!

Som de fleste nå er kjent med er kravet om medlemskontingent sendt ut sentralt fra Norges Motorsportforbund. Dette er altså på samme måte som med kjørelisensen.

Dette er nå iverksatt for kort tid tilbake, og alle de som har oppgitt korrekt e-postadresse til sekretæren har mottatt medlemskontingentkravet.
Det samme gjelder lisenskravet for de som har lisens.

For de av dere som ikke har oppgitt korrekt e-postadresse, eller har endret denne, og dermed ikke har mottatt verken medlemskontingent eller lisens, MÅ snarest informere sekretæren om dette på roy@solormcklubb.no.

En god del av fakturaene for medlemskontingent er komme til klubbens e-postadresse og klubbens sekretær vil i nær fremtid da skrive ut disse og sende dem pr. vanlig post.

Medlemskontingenten har heller ikke i 2012 blitt økt, så prisene er som følger;

MEDLEMSKAPSALTERNATIVER – PRIS
1. Aktivt medlem UNDER 19 år – KR 295,00
2. Aktivt medlem OVER 19 år – KR 445,00
3. Familiemedlemskap – KR 495,00
4. Aktivt medlem UNDER 19 år inkl. NMCU medlemskap – KR 345,00
5. Aktivt medlem OVER 19 år inkl. NMCU medlemskap – KR 545,00
6. Familiemedlemskap inkl. NMCU medlemskap – KR 595,00

MERK!
Alle som ønsker det får MEDLEMSKAP i Norsk MotorCykkel Union (NMCU) mot et ekstra tillegg på
KR 100,- / 50,-. Dette ligger allerede inne i den ovennevnte kontingentprisen.
Så snart kontingenten er betalt og registrert, vil kontingenten til NMCU bli innbetalt.

OM BETALING AV MEDLEMSKONTINGENTEN OG LISENS
I e-posten om medlemskontingent og lisens for 2012 er det en PDF-fil. Denne inneholder 2 sider. Første siden er faktura for medlemskapet, mens side to er selve medlemskortet.
Medlemskontingenten SKAL betales med den tilhørende faktura.
VIKTIG å lese informasjonen!

ALTERNATIV MÅTE Å BETALE MEDLEMSKONTINGENT
Skulle det være noen som ikke mottar faktura på e-post, men allikevel vil betale sitt medlemskap kan dette gjøres ved å innbetale kontingenten til klubbens kontonummer 1913.10.28582. Da er det VIKTIG å huske å merke innbetalingen med navn!
Klubbens sekretær vil så sende ut folierte medlemskort.

Folierte medlemskort vil også bli sendt ut til alle familiemedlemmene da det kun er hovedmedlemmet som får faktura på medlemskontingenten.


STØTTEMEDLEMSKAP:
Ved støttemedlemskap vil alle familiemedlemmer også være støttemedlemmer, og prisen er uendret for 6. året på rad; KR 150,-.

Kravet om støttemedlemskap vil IKKE bli sendt ut på e-post som de øvrige medlemskapene, men komme i post rett fra klubben. For de som veldig gjerne vil innbetale sitt støttemedlemskap, kan gjøre dette på kontonummer 1913.10.28582,
HUSK å merke innbetalingen med medlemsnummeret (dersom du husker det) og navn.

Klubbens sekretær vil så sende ut folierte medlemskort.

Det er også VIKTIG at dere informerer sekretæren dersom det er feil på medlemskort eller lisens. Meld dette inn snarest, så vil dette bli korrigert.

Dersom det skulle være noen spørsmål om lisens- eller medlemskontingentinnbetalingen er det bare å ta kontakt med sekretæren på e-post roy@solormcklubb.no eller telefon 990 42 580.