Marianne Åslund Brandett valgt som ny formann i Solør MCK!

Terje og Marianne har de siste årene virkelig stått i kampen for klubbens eksistens og ikke minst virksomhet på Haslemoen. Terje som formann og Marianne som nestformann og leder for klubbens Offroadgruppe.
De har begge to gjort en FORMIDABEL jobb og ikke minst løftet klubben til nye høyder.

Vi vil alle i Solør MCK rette en stor takk til Terje Granheim for hans oppofrende jobb for Solør MCK, og heldigvis vet vi at han vil fortsette å være med oss på våre aktiviteter og virksomhet. Han fortsetter å være med og følge med oss som nyvalgt revisor / medlem i kontrollkomiteen.

Klubbens nyvalgte formann er på ingen måte noen nybegynner i faget, og vi vet at hun vil fortsette den gode ånden og det gode arbeidet som hun og Terje har utviklet disse årene.
Vi ønsker Marianne lykke til i vervet.