Lisens informasjon fra NMF!

Lisens informasjon fra NMF!

Vedrørende lisens så informeres det herved at 2011-lisensen vil være gjeldende ut januar 2012 og kan således brukes på stevner/løp arrangert i utløpsperioden.

Når det gjelder Internasjonal lisens så ta kontakt på e-post elin@nmfsport.no for ytterligere informasjon.