Kursmateriell flaggvaktopplæring!

Dette materiellet er utviklet av Conrad Rye-Holmboe som har fungert som opplæringssansvarlig av flaggvaktledere og flaggvakter under NM i motocross i 2009 og 2010.

Vi anbefaler at klubben benytter dette til opplæring av flaggvakter ved arrangement i klubbens regi samt som en del av utøveropplæringen for de som skal delta i konkurranser.

Link til reglementet finner du her; http://www.motorsportforbundet.no/portal/pls/portal/docs/1/488054.PDF