Kurs – utdanning av funksjonærer!

Dersom det er noen av dere som kunne tenke seg mer kompetanse ønsker klubben en snarlig tilbakemelding om dette.

Send en e-post til roy@solormcklubb.no eller ring Roy på 990 42 580 SNAREST!

Vi vet det er noen som har signalisert ønsker, men vi ønsker en bekreftelse på om dere kan stille denne helgen.

Aktivitetslederkurs kommer senere.


Mvh Styret Solør MCK