Kunne du tenke deg å starte på trenerutdanning?

NMF Region Øst avholder trener 1 kurs i Oslo i løpet av våren. Kurset er beregnet på alle grener motorsykkel og snøscooter. Kurset er etter ny fagplan, og er basert på både selvstudium og samlinger. Første samling finner sted på OMS Hvervenbukta 1.-2. mars 2014.
Vedlagt ligger invitasjon med nærmere beskrivelse.

Dersom det er noen interesserte medlemmer i Solør MCK som kunne tenke seg denne utdannelsen, og som på såpass kort varsel kan stille, vennligst meddel dette til sekretæren på e-post roy@solormcklubb.no SNAREST slik at vi kan få sendt påmelding.