Kultur eller ukultur i motorsportmiljøet?

Under kan du delta på en spørreundersøkelse om dette temaet.

Vi håper at også DU tar dette på alvor og deltar i undersøkelsen hvis du er innenfor målgruppen som studentene har plukket ut:
Hei! Er du over 18 år, og driver med motorsport? Vi håper du vil bruke 2 minutter til å hjelpe oss, ved å svare på denne undersøkelsen. Svarene er anonyme, og vil kun brukes i vår bachelor-oppgave.

Gå via denne linken; http://www.motorsportforbundet.no/portal/page/portal/motorsport/nyhet?element_id=18200911&displaypage=TRUE


Mvh Amra Krzalic, Kim Ida Wisur og Stine Engelstad.

Spre gjerne budskapet til dine bekjente i motorsportmiljøet, enten over mail, facebook eller andre kanaler dere har tilgjengelig.