KORREKT lisensmatrise fra NMF – 10.01.2020!

Dette er KORREKT lisensmatrise fra NMF pr. 10.01.2020!

Lisensmatrise NMF – 2020