Kontaktperson i Solør MCK uke 19!

Han kan nås på SMS (990 42 580) dersom VELDIG VIKTIG!
E-post vil bli lest hver dag. E-post roy@solormcklubb.no

Klubbens formann Marianne Åslund Brandett kan nås på 906 50 375 eller e-post mariannebrandett@gmail.com