KJAPT OM KJEDET!

Noen spør om fordeler og ulemper ved kjededrift kontra andre kraftoverføringer. Andre er opptatt av de tekniske sidene, deriblant hva de skal gjøre for å få det til å vare lengst mulig. Her går vi kjapt igjennom egenskapene og hva som kreves av vedlikehold.


Det verserer mange myter om kjedets egenskaper. De fleste er fundamentert i det faktum at kjedene hadde dårligere holdbarhet før enn de har i dag. At tidligere smøremidler bidro til at bakhjul og svingarm ble tilgriset av olje, har også nørt opp under fordommene. Selv om det fremdeles er et faktum at kjedet slites raskere og fordrer mer stell enn kardang og belte, er det mange fordeler forbundet med denne formen for kraftoverføring. For det første, er kjededriften enkel og ukomplisert. Lav vekt, minimalt effekttap og lite plassbehov er også egenskaper som gjør at det gjerne foretrekkes på sportsmaskiner. Med korrekt vedlikehold og riktig stramming, holder en kjedegang over 20 000 km. Følgelig utgjør slitasjen en minimal del i det totale driftsbudsjettet. I og med at det er utviklet smøremidler som kleber seg til kjedet, er heller ikke oljesøl lenger noe argument.I prinsippet begrenser vedlikeholdet seg til smøring og stramming. Faktisk er strammingen nesten like viktig som smøringen. På de fleste sykler er kjedet korrekt justert når man kan bevege underdelen (den som går fra motor til bakhjul) 3-4 cm vertikalt. Instruksjonsboka beskriver hvor mye det kan beveges. All den stund kjedet blir strammere når sykkelen belastes, er det viktig ikke å stramme for mye. Foruten å slites fortere, utgjør et for stramt kjede en enorm belastning på hjul -og motorlagre. Et stramt kjede kan også redusere følsomheten i fjæringa. Følgelig er det bedre at kjedet er litt for slakt, enn motsatt.


INNENFRA: Kjedet skal smøres innenfra, altså på den
siden som er i berøring med drevene.

En god kjedespray som ikke spruter sørger for å holde slitasjen på et minimum. Kjedet skal smøres fra innsiden (den delen som berører drevene) mens det er driftsvarmt. Da trenger sprayen bedre inn, samtidig med at løsemidlene fordamper raskt. Kjedet bør selvsagt smøres så ofte som mulig. Selv gir vi det en dusj for hver 50. mil, noe oftere under våte kjøreforhold. Etter at kjedet er smurt, venter vi gjerne et par timer før vi kjører, slik at løsemidlene fordamper skikkelig.


Slitt kjedegang kan påvises ved å forsøke å trekke kjedet ut fra bakre drev. Kan det dras ut mer enn 2-3 mm, er det modent for utskifting. Hvis du med det blotte øyet kan se at tennene i drevet ikke er symmetriske, burde det vært skiftet for lenge siden. Da kan du være helt sikker på at det fremre drevet er langt verre. Og husk: Drevene bør skiftes samtidig med kjedet. Ellers blir kjedeslitasjen unødig høy.

Kilde: http://www.klikk.no/motor/bil/arkiv/article263422.ece