Jule- og nyttårshilsen fra NMF-presidenten!

Da er snart 2012 historie, og Norge har dette året fortsatt å styrke sin posisjon som motorsportnasjon. Vårt nitidige og grundige arbeid blir stadig mer systematisk og profesjonalisert.

I tillegg har det finansielle grunnlaget for vår virksomhet blitt kraftig forbedret gjennom de siste årene. Dette har åpnet for satsinger som ikke var mulig tidligere og vi har mye spennende under utvikling.

For å oppnå suksess vet vi alle at dette over tid må bygges stein for stein, men vi kan allerede nå være stolte av at det siste tiåret har vært den beste perioden i norsk motorsports snart 100-årige historie.

I år som i fjor var det en vannjetutøver som ble kåret til Årets Motorsportutøver. Unge Stian Schjetlein vant verdensfinalen i USA ved å slå fjorårsmester, forbilde, trener og læremester Ronny Mangerud.

Dersom vi skal lykkes med byggverket vi er i gang med å føre opp er det helt avgjørende at grunnmuren er skikkelig forankret og bunnsolid. Nøkkelen her er klubbene som er fundamentet for vår virksomhet. Det er derfor helt avgjørende at vi har høy kompetanse og styrke i dette leddet.

Ulike tiltak har blitt prøvd i norsk idrett for å styrke klubbene, men det har vist seg å ikke være like enkelt å knekke alle koder i dette arbeidet. Derfor må vi fortsette å arbeide med nye løsninger og muligheter. Det som er sikkert er at kompetanse er det viktigste stikkordet. Bl.a. har vi det siste året trappet opp trenerutdanningen og et rekordhøyt antall trener 2 er utdannet gjennom NMF sitt nye Motorsportakademi som vi har i støpeskjeen. Her skjer det svært mye positivt.

Hverdagsheltene i motorsporten er mange og jeg vil takke alle de som daglig yter en viktig frivilling innsats for å holde hjulene i gang. Blant disse vil jeg spesielt fremheve den lokale klubben på Notodden som på den siste idrettsgallaen fikk integreringsprisen. Liss Thomassen fra Grimstad var nominert til den prestisjetunge ildsjelprisen for sin mangeårige innsats i trialsporten.

Årets Motorsportgalla ble en bekreftelse på den positive utviklingen innen våre idretter. Det ble en utrolig fin opplevelse med flott ramme, topp underholdning og fantastiske prisvinnere. Spesielt gleder det meg å se at det er mange unge talenter blant vinnerne. Mine varmeste gratulasjoner til alle vinnere og nominerte i utøverkategoriene. Gratulerer også til Anne Helene Oppegård med NMFs Ildsjelpris og til Marit Strømøy for å ha blitt kåret til Årets forbilde. UIM-president Raffale Chiulli delte ut den siste prisen og han uttrykte stor glede over å ha henne som et kvinnelig ikon i internasjonal båtsport. Han lovpriste for øvrig motorsport Norge og hva vi klarer å utrette.

Det er med stor ydmykhet og glede jeg registrerer at man internasjonalt faktisk ser hva lille Norge gjør. Gleden og stoltheten kjentes også da min egen klubb ble tildelt årets arrangørpris med bl.a. den begrunnelse at klubben i årevis har vært en stabil og god arrangør i flere grener. Dette ble en skikkelig vitamininnsprøytning for Solør MCK som to uker senere feiret sitt 30 års jubileum.

Jeg er glad for at jeg er så privilegert at jeg kan få jobbe med motorsporten på grasrota på heltid. Dette bidrar forhåpentligvis til at jeg kontinuerlig ser hva som skal til for å utvikle og lede NMF i riktig retning.

Årsmøtene i begynnelsen av november for alle våre fire avdelingsforbund er en viktig arena å være aktivt med på. I snøscootersport og radiostyrt motorsport ble det gjenvalg av henholdsvis Odd Georg Østbyhaug og Georg Ellingsen, mens det i motorsykkel og båt ble utskiftninger i toppen med Joyce Christine Øksenholt og Svein Elgvin. Gamle og nye grenansvarlige og andre styremedlemmer tar nå fatt på en viktig toårsperiode som innledes med opplæringsseminar i begynnelsen av januar. Jeg ønsker alle lykke til med det viktige arbeidet dere står foran.

Jeg vil takke de avtroppende seksjonsstyrelederne Kjetil Bredesen og Frode Sundsdal, samt de øvrige som trådte tilbake etter årsmøtene, for den store innsatsen de alle har nedlagt i sine ledende posisjoner i idretten.

Jeg må også få rette en stor og dyp takk også til sportssjef Anders Minken som uken etter motorsporkonferansen gikk over i pensjonistenes rekker. Det er ikke tvil om at den tidligere psykiateren vil få en ruvende plass i norsk og internasjonal motorsporthistorie. Anders har hatt en svært sentral rolle i forvandlingen av norsk motorsport fra garasjekultur til idrettskultur.

Til våren er det forbundsting i Bergen. Da skal kursen stakes ut for en ny fireårsperiode for fleridrettsforbundet Norges Motorsportforbund. Vi håper på stort engasjement og godt fremmøte, og ikke minst at forhandlingene vil preges av ansvarlighet og realisme. Vår utfordring vil fortsatt være å kunne mestre balansegangen det er å ha ulike grener og miljøer som kan leve side om side og finne felles løsninger som i det lange løp gagner hele motorsporten. Vi har klart denne balansegangen brukbart frem til nå. Hvis alle viser hensyn til hverandre og legger vekt på at vi i fellesskap kan fortsette fremgangen, så ser jeg lyst på fremtiden for norsk motorsport.

Med dette ønsker jeg alle en god jul og et riktig godt nytt år!

Roy M. Øwre
President