Invitasjon til NMF’s Motorsportkonferanse 2016!

NMFS LOV SIER FØLGENDE OM MOTORSPORTKONFERANSEN:
”Motorsportkonferanse avholdes innen utgangen av november hvert år. Forbundsstyret fastsetter hvilke oppgaver motorsportkonferansen skal ha. Beslutninger tatt på motorsportkonferansen har status sområdgivende for forbundsstyre, seksjoner og grener. Forbundsstyre kan dele motorsportkonferansen opp i separate seksjonsvise særidrettskonferanser som også kan holdes på ulike tidspunkt. Grenmøtene kan finne kandidater til arbeidsgrupper i grenene og foreslå disse overfor seksjonsstyret som medlemmer i arbeidsgrupper i grene.

Klubbene kan fritt melde på deltakere til motorsportkonferansen, men forbundsstyret kan sette
begrensninger for deltakelse. Alle deltakere har tale-­ og forslagsrett i henhold til godkjent forretningsorden.Ved rådgivende avstemninger har klubber som er representert maksimalt 2 stemme i hvert av grenmøtene. Regionstyrene kan ha maksimalt 1 stemme i hvert av grenmøtene.

Forbundsstyret kan gi motorsportkonferansen i oppgave å velge medlemmene av arbeidsgrupper og
eventuelle andre utvalg. Ved valg/avstemninger har klubber som er representert maksimalt 2 stemmer i hvert av grenmøtene. Fullmakter godkjennes ikke.

Forbundstinget 2003 vedtok følgende bestemmelse om reisefordeling:
”Reisefordeling i forbindelse med Motorsportkonferansen skal gjelde for 1 person pr. gren. Dersom en klubb kun representerer en gren, gjelder fordelingen for inntil 2 pers. innen denne grenen”.

Møteinnsjekk fra kl. 08.00-­08.45 lørdag med møtestart kl. 09.00 Det tas sikte på avslutning til lunsj søndag.

Detaljert program vil bli publisert straks dette foreligger.

HOTELLBESTILLING – MØTEPÅMELDING -­ SAKSFORSLAG:

NB! All påmelding vil foregå elektronisk. Informasjon og link vil bli lagt ut på NMF sine sider og sendt ut til klubbene. Skjema for saksforslag vil bli lagt ut på NMF sine nettsider. Alle forslag må signeres av leder i klubben.

Frist for innsendelse av saksforslag: Torsdag 13. oktober kl 23.55

Frist for møtepåmelding og hotellbestilling: Torsdag 13. oktober kl 23.55

Både møtepåmelding og hotellbestilling er bindende. Betaling for konferanseoppholdet vil foregå elektronisk ved påmelding.

Norges Motorsportforbund ønsker velkommen til Motorsportkonferanse 2016!

Med vennlig hilsen
Norges Motorsportforbund
Administrasjonen