DesemberKåsan Enduro – 3. Desember 2022

OBS! Pga liten påmelding blir dette kjørt som ett treningsløp. Det blir vanlig premiering sammenlagt.

Breddeløp enduro med SPESIAL (barneklassen) og forenklet ETAPPE (øvrige klasser)

Haslemoen Enduropark – lørdag 3. desember 2022

Løpets status: OBS! Pga liten påmelding blir dette kjørt som ett treningsløp. Det blir vanlig premiering sammenlagt.

Løpets type: Forenklet etappeløp iht. reglement etappe. EN dags arrangement i 2 deler. Del 1 i dagslys + Del 2 i mørke (ettermiddag/kveld) hvor resultatet avgjøres på sammenlagt høyest poengsum. (pkt. 20 i SR Enduro).

Generelt / klasseinndeling:     

– 30 minutters løp (enduro spesial) for Gjesteklasse BARN

– Ungdom 13 – 16 ÅR + Klasse Jenter 13 – 16 ÅR (Etappe)

– Klasse Rekrutt C (Etappe)

– Klasse Damer (Etappe)

– Klasse Elektrisk MC (Etappe)

– Klasse Bredde 14 – 29 år, Bredde 30 – 39 år, Bredde 40 – 49 år, Bredde 50 – 59 og Bredde 60+ (Etappe)

Startavgift:                           

Barneklasse: KR 100,-                   

Ungdom 13 – 16 år og Jenter 13 – 16 år: KR 200,-

– Rekruttklasse C og Elektrisk: KR 200,-

– Øvrige klasser (damer + breddeklassene): KR 200,-

NB! IKKE etteranmeldingsgebyr!

MERK! Startavgiften innbetales direkte til Solør MCK på kontonummer – 1913.10.28582, og den SKAL betales INNEN ONSDAG 30. November 2022, kl 23:59.

Komplett INVITASJON på denne linken; 1 – Invitasjon Breddeløp Etappe – DesemberKåsan 2022

TILLEGGSREGLER på denne linken; 2 – Tilleggsregler Breddeløp enduro – DesemberKåsan 2022

TIDSSKJEMA på denne linken; 3 – Tidsskjema Breddeløp enduro – DesemberKåsan 2022 

ETAPPEKART med SS og TP på denne linken; 10 – Etappe 1 + 2 – Transport 1 + 2

HJERTELIG VELKOMMEN til Haslemoen Enduropark lørdag 3. desember 2022.      

Påmeldte totalt i alle klasser:      0

  • Påmelding stengt 26 November 10:52:59, og det er IKKE mulig å melde seg på ved oppmøte.

Husk at betalt plass INNEN frist er bekreftet plass.
MEN det er listen over påmeldinger, som er rekkefølgen, i tilfelle fullt.

Husk og oppdatere siden for å se deg på lista (F5 på PC).

Påmeldte totalt i alle klasser:      0

Påmeldte i 5-12 Barn:                                0
Påmeldte i 14-29 Bredde:                         0
Påmeldte i 30-39 Bredde:                        0
Påmeldte i 40-49 Bredde:                        0
Påmeldte i 50-59 Bredde:                        0
Påmeldte i 60+ Bredde:                            0
Påmeldte i Damer:                                      0
Påmeldte i EL:                                              0
Påmeldte i Jenter:                                       0
Påmeldte i Jenter 2 13-16 år:                    0
Påmeldte i Rekrutt C:                                0
Påmeldte i Rekrutt C Damer:                   0
Påmeldte i Ungdom:                                   0
Påmeldte i Ungdom 2 13-16 år:                0