Invitasjon bankett NM/NC-finaler roadracing lørdag 24. september!

Invitasjon bankett NM/NC-finaler roadracing lørdag 24. september!

Med bakgrunn i den gode dugnadsinnsatsen på årets roadracingarrangement inviteres de funksjonærene som stiller opp på Vålerbanen 23. – 24. september til sesonavslutningen/banketten lørdag kveld den 24. september.

For de som ønsker å delta bes dere informere funksjonærsjefen SNAREST da vi må ha på plass en tilnærmet 100 % deltakerliste med bakgrunn i bestilling av antall plasser.

Påmelding som funksjonær, samt deltakelse på banketten gjøres til Per Gunnar Ekren på e-post: per-gunnar@solormcklubb.no eller pge@inghall.no eller telefon tlf: 970 36 270.

Bankettmiddagen er GRATIS for klubbens funksjonærer!
Dette skal være en liten påskjønnelse for de som spesielt engasjerer seg så mye og tilnærmet alltid stiller opp for klubben og gjør det mulig for de aktive å drive sin idrett.
Uten dere vil dett ikke være mulig.

Eventuelle spørsmål kan rettes til sekretæren på roy@solormcklubb.no eller telefon 990 42 580.