INVITASJON ”Høstsliter’n 2015” – breddeløp enduro – Haslemoen – 26. september!
GENERELT / KLASSEINNDELING:
– Klasse OPPVISNING 1: BARN 5 – 7 år – Kl 08:30 – 08:45 (15 min)
– Klasse OPPVISNING 2: BARN 8 – 9 år – Kl 09:00 – 09:20 (20 min)
– Klasse OPPVISNING 3: BARN 10 – 12 år – Kl 09:30 – 10:00 (30 min)
– Klasse 1: Ungdom 85ccm 13 – 16 år – Kl 10:15 – 11:15 (60 min)
– Klasse 2: Damer – Kl 11:45 – 12:45 (60 min)
– Klasse 3: C – Kl 11:45 – 12:45 (60 min)
– Klasse 4: Elite – Kl 13:30 – 15:30 (120 min)
– Klasse 5: Elite junior – Kl 13:30 – 15:30 (120 min)
– Klasse 6: Bredde –> 29 år – Kl 13:30 – 15:30 (120 min)
– Klasse 7: Bredde 30 –> 39 år – Kl 13:30 – 15:30 (120 min)
– Klasse 8: Bredde 40 –> 49 år – Kl 13:30 – 15:30 (120 min)
– Klasse 9: Bredde 50 + – Kl 13:30 – 15:30 (120 min)
– Klasse 10: Elektrisk – Kl 11:45 – 12:45 (60 min)

TR / TIDSPLAN / TIDSSKJEMA:
Vil bli å finne på www.nmfsport.no og www.solormcklubb.no

PÅMELDING:
SENEST innen lørdag 19. September 2015, kl 23.59
Påmelding skjer via påmelding NMF – SAS eller direkte til arrangøren på www.solormcklubb.no via
denne linken; https://www.solormcklubb.no/vis_pamelding.asp?hvilkenID=125

PÅMELDING LØPSDAGEN:
Innsjekk åpent lørdag 26. September, kl 07:30 -12:30

TEKNISK KONTROLL:
Teknisk kontroll åpent lørdag 26. September, kl 08:00 -12:30

STARTREKKEFØLGE:
Fellesstart

TIDTAKING:
All tidtaking foregår med AMB-system!

STARTAVGIFT:
– Barneklasser: KR 100
– Klasse Ungdom, Damer, C og Elektrisk: KR 300,-
– Øvrige klasser: KR 500,-
Innbetales til arrangørklubben SENEST 3. dager før (onsdag 18. februar) til konto 1913.10.28582.
HUSK å merke innbetalingen med NAVN, KLASSE og STARTNUMMER!

ETTERANMELDINGSAVGIFT:
Betales ved innsjekk dersom det er ledig plass i klasse. NOK 300,-,

PREMIEUTDELING / PREMIERING:
5 beste i hver klasse.
Med klasser mindre enn 5 deltakere – KUN 3 premier!
Barne- og ungdomsklassen alle.

PM:
PM med de endelige sluttinstruksjoner blir slått opp og utdeles ved innsjekk i sekretariatet / Race Office.

PROTESTTID:
Iht. NMFs sanksjonsreglement § 5.2. Protester levers skriftlig innen 30 minutter etter at resultatlisten er oppslått, vedlagt protestgebyr på NOK 2 000,-

ANSVAR:
All deltakelse skjer på eget ansvar.
NMF, Solør Motorcykkelklubb og løpsledelsen frasier seg alt ansvar for under konkurransen inntrufne skader, ulykker og sabotasje mot banen.

AVBUD:
Avbud meddeles arrangøren på e-post post@solormcklubb.no

INFORMASJON / OPPLYSNINGER:
+47 906 50 375 – E-post: marianne@solormcklubb.no (Marianne Å. BRANDETT) eller
+47 990 42 580 – E-post: roy@solormcklubb.no (Roy ØWRE)


Dette løpet arrangeres i full overensstemmelse med FIMS internasjonale løpsreglement (SC), NMFs nasjonale løpsreglement (NLR), spesialreglementet for enduro spesial, samt tilleggsreglene som er godkjent av NMF.