Innkalling til ÅRSMØTE Solør MCK!

Solør MCK innkaller herved til Årsmøte 2023.

  • Møtetidspunkt: Lørdag 11. Februar 2023, kl 16:00.

  • Møtested: Utstillingshallen, Vålerbanen Hotell.

VEDLAGT LIGGER KOMPLETT ÅRSMØTEINNKALLING med informasjon om kontaktpersoner angående FRASIGELSE AV VERV, samt SAKER som ønsket tatt opp til behandling på Årsmøtet. Møteinnkallingen finner du på denne linken; 1 – Innkalling ÅRSMØTE 2023

Det vil bli en enkel servering etter årsmøtet før vi gjennomfører PREMIEGALLA for 2022 pluss noe etterslep fra både 2020 og 2021.

Her vil klubben dele ut premier og utmerkelser for klubbløpet i roadracing 5. september 2022.

Premiering av Regions- og Klubbmesterskap 2022 pluss noe etterslep fra både 2020 og 2021.

Etter en KJEMPESESONG, med utrolig mange flotte sportslige resultater, kan vi også denne gangen garantere mange OVERRASKELSER og masse flotte premier som venter på sine eiere, så her er det bare å møte opp!

Start PREMIEGALLA ca. kl 18:00.

Mvh Styret Solør MCK

Se også denne linken; Invitasjon til ÅRSMØTE – 2023