ÅRSMØTE 2024 Solør MCK!

Solør MCK innkaller herved til Årsmøte 2024.

·      MØTETIDSPUNKT: LØRDAG 10. FEBRUAR 2024, KL 16:00.

·      MØTESTED: UTSTILLINGSHALLEN, VÅLERBANEN HOTELL.

VEDLAGT LIGGER KOMPLETT ÅRSMØTEINNKALLING med informasjon om kontaktpersoner angående FRASIGELSE AV VERV, samt SAKER som ønsket tatt opp til behandling på Årsmøtet.

Invitasjon
Møteinnkallingen finner du på denne linken; 1 – Innkalling ÅRSMØTE 2024

Det vil bli en enkel servering etter årsmøtet før vi gjennomfører PREMIEGALLA for 2023

Premiering av Regions- og Klubbmesterskap 2023.

Etter nok en KJEMPESESONG, med utrolig mange flotte sportslige resultater, kan vi også denne gangen garantere mange OVERRASKELSER og masse flotte premier som venter på sine eiere, så her er det bare å møte opp!

Start PREMIEGALLA umiddelbart etter årsmøtets slutt..

Mvh Styret Solør MCK

Tipper du? Da kan du støtte oss uten at det koster deg ett øre.
LINK: Vil du gi din grasrotstøtte til SOLØR MOTORCYKKELKLUBB?
Dette vil da komme deg som utøver tilgode, siden dette sikrer driften, og holder medlemskontigent og startkontigenter nede!