Innkalling til årsmøte i Classic Racing Club!

Innkalling til årsmøte i Classic Racing Club!

Styret vil med dette innkalle til årsmøte i Classic Racing Club Lørdag 25. Februar 2012. Møtet starter kl. 14:00 presis, og avholdes hos Company MC sitt lokale, Mosseveien 24 i Oslo, samme sted som i fjor.
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før møtet.

Saksliste:
1 Valg av ordstyrer og referent
2 Godkjenning av innkalling og saksliste
3 Årsberetning
4 Regnskap
5 Medlemsblad og nettside
6 Medlemskontingent
7 Classic TT 2012
8 Innkomne saker
9 Eventuelt
10 Valg
11 Premiering.


Hamar. 9/1. 2012. Hilsen Styret.