Innkalling til årsmøte 2014!
Innkalling til årsmøte 2014!

Solør Motorcykkelklubb innkaller herved til årsmøte LØRDAG 8. FEBRUAR 2014, KL 16:00.
Møtested er Heia Hotell i Våler.

SAKSLISTE
Åpning v/ formannen
1. Godkjenne de stemmeberettige
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
3. Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Årsberetning for 2013
5. Regnskap for 2013
6. Behandling av innkommende saker / forslag
7. Kontingent for 2015
8. Budsjettforslag for 2014
9. Behandle langtidsplan 2013 – 2016 (ble behandlet på årsmøte 2013)
10. Valg av hovedstyre og gruppestyrer
Avslutning

MERK!
Frasigelse av verv meddeles SKRIFTLIG til valgkomiteen v/ Rolf Holmlund SNAREST og senest innen 15. Januar 2014, enten på e-post rolfholmlund@yahoo.no eller til klubbens postadresse; Solør MCK, Postboks 118, 2436 VÅLER I SOLØR.
Merk endingen eller konvolutten ”FRASIGELSE AV VERV”.

NB!
Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet under punkt 7, fremsendes SKRIFTLIG til styret v/ sekretæren SNAREST, og SENEST innen 15. JANUAR 2014 på e-post roy@solormcklubb.no eller til klubbens postadresse; Solør MCK, Postboks 118, 2436 VÅLER I SOLØR.
Merk sendingen eller konvolutten ”SAKER TIL ÅRSMØTET”.


Pause: Lett servering sponset av SMCK


INFORMASJON OM AKTIVITETENE 2014!
– Etter den formelle delen av årsmøtet vil det bli en kort evaluering av klubbens aktiviteter 2013, samt en orientering om klubbens virksomhet/aktiviteter i 2014.
– Kort gjennomgang av handlingsplanen for 2014, samt andre viktige, nye og spennende ting som skal på plass.
– Aktivitetsplan for 2014 for motocross, enduro, roadracing, supermotard, hillclimb, snøscooter og eventuelt andre grener.

PREMIEGALLA!
Umiddelbart etterpå (ca kl 18:30), vil det bli STOR PREMIEGALLA med masse flotte priser / utmerkelser, samt premiering for REGIONS- og KLUBBMESTERSKAP 2013.
Etter en super sportslig sesong, kan vi igjen garantere mange OVERRASKELSER og masse flotte premier som venter på sine eiere, så her er det bare å møte opp!

OPPFORDRING!
Styret oppfordrer gamle og nye medlemmer om å ta turen til ÅRSMØTET og PREMIEGALLAEN i Våler denne lørdagskvelden.

SPØRSMÅL
Eventuelle spørsmål kan rettes til formannen på telefon 950 25 540 / e-post terje@solormcklubb.no eller sekretæren på telefon 990 42 580 / e-post roy@solormcklubb.noHJERTELIG VELKOMMEN!
Med hilsen
Solør Motorcykkelklubb
www.solormcklubb.no