INNKALLING ÅRSMØTE 2021!

GODT NYTT ÅR!

Herved innkalles det til Årsmøte 2021.

  • Tidspunkt: Lørdag 6. Februar 2021, kl 16:00
  • Møtested: Heia Hotell i Våler eller Vålerbanen Hotell. Ytterligere informasjon om møtestedet kommer senere.

Her finner dere komplett møteinnkalling; Innkalling ÅRSMØTE 2021

VIKTIG Å MERKE SEG OM ÅRSMØTET!

På grunn av situasjonen med covid-19, og usikkerheten om hvor mange vi kan samle til et møte, kan det være at klubben må kjøre årsmøtet på Teams (via data).

Klubben følger utviklingen og vil holde medlemmene oppdatert om hvordan dette vil bli, eventuelt en utsettelse av årsmøtet.

Vedlagt ligger komplett Årsmøteinnkalling med informasjon om kontaktpersoner angående FRASIGELSE AV VERV, samt SAKER som ønsket tatt opp til behandling på Årsmøtet.

Dersom det blir årsmøte på Teams vil informasjonen om premieringen på PREMIEGALLA for 2020 bli lagt ut på nettsiden, og klubben vil dele ut premier og utmerkelser ved første anledning da vi starter opp aktivitetene på våren. Vi skal lage en behørig presentasjon av vinnere av alle utmerkelser og vinnere av Regions- og Klubbmesterskap. INGEN skal bli glemt.

Det vil ikke bli avholdt noen Årsfest denne gangen. Vi sparer dette til Jubileumsfesten – 40 ÅR i 2022.

Mvh Styret Solør MCK