Innkalling ÅRSMØTE 2020 – Invitasjon Premiegalla 2019 og Invitasjon Årsfest 2019-2020!

SISTE varsel om innkalling ÅRSMØTE 2020, Premiegalla 2019 og Årsfesten!

Nedenfor finnere dere INNKALLING til Årsmøte 2020 – Invitasjon til Premiegalla 2019, samt Invitasjon Årsfest 2019-2020.

MINNER også om påmelding til ÅRSFESTEN på kvelden etter Årsmøtet og Premieutdelingen!

Begynner å haste nå. Send en SMS til 990 42 580 eller en e-post til post@solormcklubb.no SNAREST!

Mvh Styret Solør MCK

Innkalling ÅRSMØTE 2020

Invitasjon – ÅRSFEST 2019 – 2020

Invitasjon til ÅRSMØTE – 2020