Informasjonen om åpen treningsdag Vålerbanen -mandag 9. Mai!

Det fremdeles bra med plasser i spesielt gruppe 2 og 3.

MERK! Det er selvsagt åpent for vanlig trening fra kl 17.00.

Se også nyheten med tidsskjema på denne linken; https://www.solormcklubb.no/vis.asp?hvilkenID=3342&tabselect=nyheter

Eventuelle spørsmål kan rettes til Roy Øwre på mobil 990 42 580 eller på e-post roy@solormcklubb.no

Listen nedenfor er over de deltakerne som har betalte treningsavgiften.
Maksimalt 32 førere pr. gruppe!

Til informasjon kan nevnes at det ca 10 deltakere til som har betalt treningsavgiften, men navnene på disse får vi ikke opp før lørdag eventuelt mandag morgen.


GRUPPE 1 – Rookie 600 – 1000:
1. 4 – Ferdinand Mailand (SMCK) – Rookie 600
2. 6 – Niclas Lindblad (SMCK) – Rookie 600
3. 13 – Oscar Espinoza – Borg MCK – Rookie 600
4. 19 – Guttorm Nyhus (SMCK) – Classic Formula F1
5. 24 – Steffan Tambini – Rookie 600
6. 51 – Stian Senderud – (SMCK) – Rookie 1000
7. 77 – Lars Bjørgo (SMCK) – Nasjonal 1000 – B
8. 116 – Christina Minge (SMCK) – Rookie 600
9. 141 – Hans A. Hagen (SMCK) – Rookie 600
10. 146 – Christian Brustad – Rookie 600
11. 168 – Bendik Fjerdingstad – Rookie 600
12. 169 – Tommy Nordeng (SMCK) – Rookie 1000
13. 191 – Dag Schanke (SMCK) – Rookie 1000
14. 277 – Daniel Thomsen – Rookie 1000

IKKE BETALT, men påmeldt!
1. 2 – Marius Norheim (SMCK) – Rookie 600
2. 3 – Per Skov (SMCK) – Rookie 600
3. 5 – Ivar Kollbotn Vike (SMCK) – Rookie 600
4. 6 – Rune Lüthe (SMCK) – Rookie 1000
5. 12 – Olav Kalve – Rookie 1000
6. 20 – Helge Rødås – Classic Superbike
7. 21 – Stig Husebø – Rookie 600
8. 40 – Bastian Nordhagen Sagen (SMCK) – Rookie 1000
9. 50 – Steffen Andersen (SMCK) – Rookie 1000
10. 52 – Odd Arne Skjong – Rookie 600
11. 54 – Halvard Uthus – Classic Superbike
12. 67 – Jan Ove Belsås – Rookie 600
13. 121 – Mats Gehreken (SMCK) – Rookie 600
14. 173 – Marius Lystad (SMCK) – Rookie 600
15. 299 – Stig Chr. Bjørndal-Riis – Rookie 600
16. 446 – Atle G. Syversen (SMCK) – Rookie 600

2 ledige plasser


GRUPPE 2 – A-FØRERE (SST 600 og SB):
1. 4 – Johnny Liavik (SMCK) – Superstock 600
2. 10 – Runar Hammer – Superbike
3. 26 – Lars Martin Granshagen – Superbike
4. 32 – Marius Wold Albert – Superstock 600
5. 39 – Henning Frydenlund Hansen (SMCK) – Nasjonal 100/A
6. 46 – Kenneth Friberg – Superstock 600
7. 53 – Oddgeir Estenstad – Superbike
8. 55 – Krister Langeland (SMCK) – Superstock 600
9. 83 – Geir Ove Flåten – Superbike
10. 96 – Anders Valle (SMCK) – Superbike
11. 100 – Vidar Moe (SMCK) – Superbike
12. 118 – Finn K. Kristiansen (SMCK) – Superbike

IKKE BETALT, men påmeldt!
1. 20 – Jesper Jeppesen – Superbike
2. 41 – Norvald Haaland – Superbike
3. 52 – Øyvind B. Tørnblad (SMCK) – Superbike
4. 69 – Martin Høyland – Superstock 600
5. 70 – Tore Stene (SMCK) – Superbike
6. 92 – Ole Chr. Stene (SMCK) – Superbike
7. 99 – Amund Granli – Classic Superbike

13 ledige plasser


GRUPPE 3 – Junior/Classic/C:
1. 4 – Cathrine M. Christensen (SMCK) – C
2. 8 – Svein Erik Riis (SMCK) – C
3. 22 – Stina Ringnes (SMCK) – Junior
4. 24 – Per Katzenmaier (SMCK) – Classic Forgotten Era >251
5. 34 – Rune Vangen (SMCK) – Classic Forgotten Era >251
6. 46 – Kai Jarre – Classic Forgotten Era >251
7. 177 – Øyvind Ottermo (SMCK) – C
8. 555 – Alexander Araya – C

IKKE BETALT, men påmeldt!
1. 5 – Morten Midtlie (SMCK) – C
2. 36 – Kurt Magne Heitmann – C
3. 212 – Arne Petter Morstad – Classic 500
4. 301 – Andreas Flygind (SMCK) – C
5. 616 – Arne Berg (SMCK) – C
6. 922 – Øystein Søraas – C

18 ledige plasser