INFORMASJON om lisenskurs 1 roadracing – Karlskoga den 5. – 6. april!Betalte deltakere i den rekkefølgen de har innbetalt ser dere nedenfor.

1. Ida Frislie (SMCK)
2. Bjørn Rønning (SMCK)
3. Arne T. Hennie
4. Kent Haugen
5. Lars Dobloug (SMCK)
6. Jørn K. Wenner
7. Morten Haugan (SMCK)
8. Thomas Hamre (SMCK)
9. Tormod Nyberg
10. Geir Svehagen (SMCK)
11. Christer Lund
12. Glenn Holstad
13. Christian Wevle
14. Daniel Bekkensten
15. Torbjørn Lium (SMCK)
16. Endre Tråseviken (SMCK) – Junior
17. Benjamin E. Kildal (SMCK)
18. Tone Grasdal
19. Harald S. Moos – Junior
20. Jeanette Larsen
21. Robert Hansen
22. Julie Rønningen
23. Bent David Lundbye (SMCK)


Det er fremdeles noen få plasser igjen (7 stk), så ikke nøl med påmeldingen.

Informasjon om kurset finner du på denne linken; https://www.solormcklubb.no/vis.asp?hvilkenID=152&tabselect=arrinfo

Påmelding kan gjøres her; https://www.solormcklubb.no/vis_pamelding.asp?hvilkenID=102


Spørsmål kan rettes til sekretæren på e-post roy@solormcklubb.no eller telefon 990 42 580 eller til Terje Granheim på telefon 950 25 540 eller på e-post terje@solormcklubb.no.

HJERTELIG VELKOMMEN til Karlskoga Motorstadion.