Informasjon om kontakt med Solør MCK!

Er tilgjengelig på SMS; 990 42 580 og på e-post; roy@solormcklubb.no sporadisk.

Ved viktige ting kontakt;
FORMANN: Marianne Åslund BRANDETT
Tlf: 62 42 18 40 / 906 50 375
E-post: marianne@solormcklubb.no