Informasjon om de siste hendelsene i SM – Superstock 600!

24. August 2016 – SVEMO sin hjemmeside – www.svemo.se

RESULTAT EFTERKONTROLL!
Information om efterkontroll av motor i klassen Superstock 600, SM Roadracing Karlskoga 31 augusti 2016.

I samband med efterkontroll av klassen Superstock 600 beslutades att Jesper Pellijeffs motor skulle kontrolleras (startnummer #84).
Detta kunde inte utföras på plats, därför beslutades det att motorn skulle plomberas för kontroll inför nästa SM tävling i Falkenberg 20-21 augusti.
Svemo har genomfört kontroll mellan 6 – 10 augusti med isärtagning av motor.
Allt har gåtts igenom, vägning och mätning av alla delar har utförts.

Svemo konstaterar att motorn är original, och att den uppfyller gällande regler.

Föraren har meddelats resultat av efterkontrollen.

Fredrik Hansson
Supervisor SM Roadracing 31 juli Karlskoga
_____________________________________________________________________________


22. August 2016 – SVEMO sin hjemmeside – www.svemo.se

FÖRTYDLIGANDE
Förtydligande angående skrivning i nyheten om uteslutningar i Superstock 600.

I nyheten publicerad den 12/8 angående uteslutningar i Superstock 600 står det att tävlingsledaren är ansvarig för att ha fattat beslut om bestraffning med stor fördröjning.

Vi vill förtydliga att det är absolut inte tävlingsledaren Harald Stensruds fel att beslutet kom sent.
Harald agerade omedelbart efter att han hade fått all fakta.
Vi ber Harald Stensrud om ursäkt för detta!

Som supervisor för tävlingen beklagar Fredrik Hansson det inträffade, att han blev tvungen att dra tillbaka tävlingsledarens beslut, detta på grund av att handläggningstiden inte följde gällande regler enligt Svemo NT.
_____________________________________________________________________________


12. August 2016 – SVEMO sin hjemmeside – www.svemo.se

Ang uteslutningar Superstock 600
Den 31 juli blev sex stycken förare uteslutna från resultat för SM-klassen Superstock 600. Detta beslut upphävs.

Sex stycken tävlingsmotorcyklar i SM-klassen Superstock 600 uppfyllde inte kravet på rätt antal kopplingsfjädrar enligt regel 8.2.25 i specialreglementet (SR) Roadracing.

Tävlingsledaren fattade därför beslut om bestraffning i form av uteslutning. Beslutet och reviderad resultatlista anslogs sent på söndag eftermiddag.

Beslut om uteslutning och reviderad resultatlista borde ha meddelats omedelbart efter den tekniska kontrollens resultat kom in till tävlingsledningen. Eftersom beslutet och reviderad resultatlista kom så sent, har förarna som uteslöts inte haft en chans att protestera och att bli hörda på plats, eftersom de inte var kvar på tävlingsplatsen. Detta är ett formfel i handläggningen.
Supervisorn för tävlingen upphäver därför tävlingsledarens beslut, trots att det fanns en klar anledning till bestraffning.

Alla berörda förare har fått meddelat detta per brev.
Förarnas tävlingsmotorcyklar ska uppfylla kraven på kopplingsfjädrar enligt 8.2.25 till kommande SM-tävling i Falkenberg. Ny kontroll kan ske.
Resultatlistan kommer att revideras och berörda förare kommer att få tillbaka sina poäng.

Observera att alla licensierade förare ska känna till och uppfylla kraven enligt regler i aktuell specialreglementet (SR) Roadracing och Svemos Nationella Tävlingsreglemente (NT).
I och med att föraren tar ut en licens, intygar han/hon att känna till reglerna.

Har du frågor kring regler, vänligen ställ din fråga till arbetsgruppen Roadracing per mail viaroadracing@svemo.se , så får du hjälp.
_____________________________________________________________________________