Info om årsmøtet og premiegallaen lørdag 8. februar!Dette er momenter som følger;
1. Hvordan få opp publikumsantallet?
2. Dugnad for å skaffe sponsorer.
3. Tar vi vare på de nye som vil være med?
4. Mapper til alle flaggposter.

Dette er viktige temaer som vi mer en gjerne ønsker innspill til.
Når det gjelder pkt. 4 har vi jo et ferdig opplegg som vi faktisk har hatt i mange sesonger.


HJERTELIG VELKOMMEN!
Med hilsen
Solør Motorcykkelklubb
www.solormcklubb.no