Idrettslagene er vinneren – rekordstor utbetaling av momskompensasjon!

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2015. Vinneren er idrettslagene som får hele 327,5 millioner kroner til fordeling. Idrettslagene får hele 11 millioner kroner mer i år enn i fjor.

Totalt får norsk idrett nå i desember tilført hele 455 537 928 kroner basert på regnskapsåret 2014. Det er en økning på ca. 9,2 millioner kroner fra forrige momskompensasjonsutbetaling.

For særforbundene er tildelingen i år på 66,2 millioner kroner, på toppen av de 18,3 millionene som særkretser/regioner har mottatt. NIF får 19,1 millioner kroner i kompensasjon. Idrettskretsene får 8,5 millioner kroner.
– Momskompensasjon er blant den viktigste ordningen når det gjelder rammevilkår for idrettslagene, sier idrettspresident Tom Tvedt.
– Det er en prinsipielt viktig ordning som gjør at idrettslagene ikke beskattes for frivillig arbeid. Derfor er norsk idrett ikke helt i mål ennå med den avkortningen som fortsatt finnes, men vi er definitivt på rett vei og godt fornøyd med økningen fra i fjor, sier Tvedt.

Enkelt og ubyråkratisk
Idrettspresidenten legger til at det er viktig å lage strukturer og systemer som er enkle og gode for idrettslagene.
– Dette er en slik ordning; den er enkel og ubyråkratisk og gir sårt tiltrengte kroner i kassen, sier idrettspresidenten.

Totalt til utbetaling i momskompensasjonsordningen for 2015 til hele frivillighets-Norge er 1 239 000 000 kroner. Det betyr at norsk idrett har fått cirka 36,77 prosent av denne potten. Det arbeides politisk for at det fremover vil bli bevilget nok midler i denne ordningen til oppnå målsettingen som er 7 prosent av søknadsgrunnlaget fra frivilligheten.

Som julaften å regne
Generalsekretær Inge Andersen sier at for idretten er dagen i dag som julaften å regne.
– Det er mange år med godt idrettspolitisk arbeid og en samlet frivillighetsbevegelse bak arbeidet, som har resultert i denne velfortjente momskompensasjonsordningen fra staten, sier Inge Andersen.

Utbetaling av pengene fra NIF skjer i uke 52.

Dette var en flott JULEGAVE til Solør MCK og alle andre norske idrettslag!