Hovedstyret Solør MotorCykkelKlubb 2015

Etter årsmøtet 14. februar 2015 er styret for Solør MCK som følger:

STYRE SOLØR MCK – 2015

HOVEDSTYRE

Formann – Marianne Åslund BRANDETT – NY – valgt for 2 år
Nestformann – Rune VANGEN – NY – valgt for 1 år
Kasserer – Kathe Bartels ØWRE – Ikke på valg – 1 år igjen
Sekretær – Roy ØWRE – Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem (Asfalt) – Per Gunnar EKREN – Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem (Offroad) -Frank Einar BRANDETT – Ikke på valg – 1 år igjen
Styremedlem (RC) – Kjell Erik SANDLIE – Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem (Ungd.repr.) – Alex Moen STENSRUD – NY – valgt for 2 år
_________________________________________________________________________

Varamedlem – Tor GUTTORMSEN – Gjenvalgt for 2 år
Varamedlem – Tor Henning MOLSTAD – Ikke på valg – 1 år igjen
Varamedlem (Ungd.repr.) – Benjamin STORSVEEN – NY – valgt for 2 år
_________________________________________________________________________

VALGKOMITÉ

Leder – Rolf HOLMLUND – Ikke på valg – 1 år igjen
Medlem – Kristin SEJERSEN – Ikke på valg – 1 år igjen
Medlem – Roar HENNINGSEN – Ikke på valg – 1 år igjen
_________________________________________________________________________

KONTROLLKOMITÉ

Revisor – Jostein HANSEN – Gjenvalgt for 2 år
Revisor – Terje GRANHEIM – NY – valgt for 2 år
Varamedlem til revisor – Morten RØNNING – Gjenvalgt for 2 år
_________________________________________________________________________

NYTT_styre_2015