Historikk

Det hele startet med at noen personer en sen høstdag i 1982 satt sammen og diskuterte om det var grunnlag for å starte en motorsykkelklubb i Solørregionen. Som sagt så gjort. Klubben ble stiftet 10. desember 1982. Navnet ble Våler Motorcykkelklubb / Barbarians. I februar 1983 ble klubben innmeldt og registrert i Norsk Motor Cykkel Union (NMCU). Virksomheten i klubben dreide seg stort sett om touring-/landeveiskjøring og sosialt samvær.

Etter en periode dalte interessen og aktiviteten noe, og klubben lå nærmest i dvale en stund.
På slutten av 1987 var det mange som mente at det var på tide å få litt fart på klubben igjen. Hovedgrunnen til dette var at det nå var en sterkt økende interesse for motorsykkel, og motorsykkelidrett i distriktet. Motocrossen kom nå for fullt, og det var også noen som ville prøve seg på roadracing. En februar dag i 1986 ble klubben reorganisert og restartet under det nye navnet SOLØR MOTORCYKKELKLUBB. Navneendringen skyldes stort sett at klubbens medlemmer nå kom fra hele Solør. Det skulle senere vise seg at vår medlemsmasse, skulle strekke seg ut over hele vårt landstrakte land. Dette mye på grunn av roadracingen og vår tilknytning til Vålerbanen.

Dette viste seg å være en formidabel suksess for klubben og motorsykkelmiljøet i distriktet. Det har vært en rivende utvikling i løpet av de siste årene, og medlemstallet har variert en del, men i jubileumsåret 2002 nådde vi rekordtallet 470 medlemmer !!

Den gode trenden har fortsatt. Medlemsmassen har steget jevnt og trutt, og de sportslige resultatene har tatt helt av! Dette resultaerte i en enorm medalje- og premiefangst i jubileumsåret 2007.
Europamester i roadracing v/ Helge Spjeldnes, Kongepokalvinner i roadracing v/ Norvald Haaland + et haugetall andre medaljer.
Se mer om dette under linken “Skrytesiden”

For øvrig nådde medlemsmassen utrolige 822 i 2007. HVILKET JUBILEUMSÅR!