Hederspris til Roy Snellingen!

Blant 103 gode og aktuelle trener kandidater, gikk Roy Snellingen helt til topps som en verdig mottager av denne hedersprisen.

Roy Snellingen har mottatt en pris som settes meget høyt av kolleger og systemet ellers. Dette kan man lett forstå når man leser statuttene og kravene som settes for å gi en slik pris.
Treneren skal over tid ha vist evnen til å sette fokus på utviklingen av det hele menneske på både idrett, utdanning og sosialt. Roy har et ekstremt fokus på elevene både mht idretten og det hele mennesket. Han gjør sitt ytterste for at skole og idrett skal fungere og tar seg av elever som er syke/skadet på en fortreffelig måte.

Tidligere elever trekker også frem Roy når de snakker positivt om NTG.
Treneren skal ha bidratt gjennom egen og innhentet kompetanse til at utøveren(ne) har nådd et høyt internasjonalt nivå i idretten sin .

Ailo Gaup, Andreas Mikkelsen er bare noen av de topputøverne Roy har fått frem i løpet av tiden som trener.

Treneren skal ha oppdatert seg og videreutdannet seg. Roy har tatt Topptrener 2 – underviser nå på samme kurs i Olympiatoppen’s regi, samt at han både deltar og bidrar (foreleser) på forskjellige idrettsfaglige seminarer og kurs

Treneren skal ha videreutviklet seg selv samt idrettens opplegg ifht. nytenkning, organisering og gjennomføring. Roy er nytenkende og er genuint opptatt av utvikling. Dette gir seg utslag i opplegget for elevene som hele tiden forsøkes optimalisert gjennom ny teknologi og kreative løsninger.

I tillegg har Roy vært en stor bidragsyter på Norges ToppidrettsGymnas gjennom sitt verv som trenerrepresentant i skolestyre og i skolens ressursgruppe for fremtidsplaner og videreutvikling .

Treneren skal ha lagt forholdene til rette for en optimal kombinasjon av skolegang og idrett

Særdeles god kommunikasjon med lærere – hele tiden i forkant mht timeplanlegging, etc. Følger elevene godt opp før, under og etter samlinger.For å ivareta elver som flytter på hybel har han også laget en egen hybelhåndbok som benyttes i hele systemet til Norges ToppidrettsGymnas

HELE MOTORSPORT NORGE GRATULERER!

Hentet fra www.nmfsport.no