Har du fått ny mailadresse, adresse, telefonnummer?

Har du fått ny mailadresse, adresse, telefonnummer?

SVÆRT VIKTIG Å HUSKE PÅ!
Husk å melde fra om følgende:
– Ny mail / Ny adresse
– Familie forøkelse / forminskelse