Funksjonærseminar / -kurs i Solør MCK!

Vi skal allikevel ikke se oss blinde på disse tilbakemeldingene og hvile på laurbærene, for vi ser stadig at det er utviklingspotensiale. VI KAN BLI ENDA BEDRE!

Derfor har klubbens styre og arrangementskomité i samråd med årsmøtet tatt en beslutning om å arrangere en helt uformell samling for funksjonærer med lisens (stevneledere, tekniske kontrollanter og aktivitetsledere), samt alle øvrige funksjonærer som måtte ønske å delta.

Planen er å gjennomføre dette opplegget slik:
STED: Heia Hotell i Våler
TID: Lørdag 12. april 2014, med start kl 11.00. Vi har tenkt å holde på til ca kl 17.00, og legger inn en matpause i denne tiden.
TEMA: Arrangementsplanlegging, oppdatering av nye ting i forbindelse med lover, regler og reglementer, samt det aller viktigste som er å treffes og utveksle erfaringer og kunnskap/kompetanse.

FORELESERE/INSTRUKTØRER blir Harald Stensrud, Terje Granheim, Marianne Åslund Brandett, Frank Einar Brandett, Roy Øwre og kanskje du …

Kommende sesong skal SMCK arrangere følgende;
– Lørdag 22. februar – Åpent vinterløp ENDURO på Haslemoen (er gjennomført med TOPP karakter).
– Helgen 5. – 6. april – Lisenskurs ROADRACING Karlskoga Motorstadion
– Helgen 26. – 27. april – Treningshelg ROADRACING, SUPERMOTARD og MINI MOTO Vålerbanen
– Helgen 30. mai – 1. juni – Treningshelg ENDURO Haslemoen
– Helgen 13. – 15. juni – Nordisk Mesterskap / Svensk Mesterskap SUPERMOTO Vålerbanen
– Lørdag 21. juni – Norgescup ENDURO Haslemoen
– Helgen 18. – 20. juli – Norsk Mesterskap / Norsk Cup ROADRACING Karlskoga Motorstadion
– Tirsdag 22. – onsdag 23. juli – Lisenskurs ROADRACING Karlskoga Motorstadion
– Lørdag 9. august – Åpent løp HILL CLIMB Gjerdrumsbakken
– Helgen 15. – 17. august – Norsk Mesterskap / Norsk Cup ROADRACING Vålerbanen
– Helg i sept. eller okt. – Treningshelg ENDURO Haslemoen
– Lisenskurser i ENDURO etter behov
I tillegg skal vi forsøke å arrangere et par klubbløp i ROADRACING på Vålerbanen, samt klubbløp i ENDURO på Haslemoen.

Det skal også gjennomføre 4 klubbløp i radiostyrt motorsport i kjelleren på Vålersenteret, klubbens nye storstue og møteplass for de som elsker små biler som sladder og drifter i alle retning er!

Altså svært MYE MORO i høy fart gjennom hele sesongen, og til dette trenger vi masse mennesker som elsker motorsport, og som kan bidra med litt støtte og kompetanse.

Vi vet at det er veldig mye dyktige mennesker der ute som besitter mye kompetanse som er verdifull for klubbens aktiviteter, og dersom vi kan komme sammen og diskutere og sammen finne de gode løsningene for våre arrangementer ville jo dette vært et stort scoop!

Vi håper så mange som mulig har anledning til å sette av noen timer til en positiv og lærerik samling i hyggelig selskap til tross for at dette er dagen før palmesøndagen.
Vennligst meld dere på til klubbens sekretær på e-post roy@solormcklubb.no eller på telefon 990 42 580 SNAREST slik at vi vet hvor mye mat vi skal bestille.

KOM IGJEN DA! BLI MED Å UTVIKLE SOLØR MCK VIDERE!