Fra NMF! – Viktig informasjon vedrørende kjøretøybevis!

Skal du ha med sykkelen utenlands må du gi oss beskjed så kan vi utstede ett håndskrevet kjøretøybevis.

HUSK AT DU KAN BENYTTE KOPI AV BESTILLING + KVITTERING SOM GYLDIG
BEVIS INNTIL KJØRETØYBEVIS ER MOTTATT FRA NMF.

Send bestillingen til oss på vanlig måte sammen med kvittering så ligger den i påvente av registrering.