Fra allmøtet på Rudskogen fredag 1. juni!

Fra allmøtet på Rudskogen fredag 1. juni!

Fredag ble det gjennomført et allmøte vedrørende sikkerheten for roadracing-utøvere på Rudskogen Motorpark. Møtet, som ble avholdt på selve Rudskogen, samlet mange utøvere sammen med Harald Huysman fra Rudskogen Motorpark, og Roy Wetterstad (NMF), Geir Lilletvedt (NMF) og banegodkjenner Rolf Wilson.

Både Roy Wetterstad, Harald Huysman og Geir Lilletvedt startet møte med å gjennomgå noe av historien og utviklingen som har vært ifm med utbyggingen av Rudskogen, og de pålegg og endringer som har skjedd underveis. Det ble og vist til at en representant fra FIM var på befarings som konsulent i fjor, og at det er de utbedringene som denne representanten påpekte det først og fremst blir jobbet med for å øke sikkerheten.

Harald Huysman påpekte at banen fortsatt på langt nær er ferdig utbygget, og at de utfører sikkerhetstiltak fortløpende etter hvert som de både har penger til dette og ser behovet. I tillegg ser man at behovet for forskjellig sikkerhet rundt på banen endrer seg etter hvert som banen faktisk tas i bruk på en skikkelig måte, og at teori med tegninger og praktisk kjøring er to forskjellige ting.

Rudskogen Motorpark har pr i dag investert ca 68 mill kroner i det nye anlegget. Fra Departementet har de mottatt totalt 17 mill i støtte, hvor halvparten var øremerket MC og den andre halvparten var øremerket bil. I tillegg fikk de ekstra støtte på i overkant av 700.000 kr til utbedringer av T3.

Caroline Olsen og Terje Ødegaard hadde begge hvert sitt innlegg, hvor de begge påpekte at banen slik den fremstår i dag på langt nær er sikker nok. Terje Ødegaard gikk så langt som å beskrive banen som en av de minst sikre han hadde sett.

Caroline Olsen leste opp en rapport utarbeidet av den svenske banegodkjenneren Volmar Mårtensson. Mårtensson var hentet over fra Sverige i går, på oppdrag av de RR-førere som har avstått fra denne NM-runden. Mårtensson påpeker alvorlige sikkerhetsrisiko flere plasser på banen, både i T2, T3, T9 og T10, hvor hovedkonklusjonen er for små avkjøringssoner og et autovern for nære asfalten. Videre påpeker han at en del av flaggpostene sitter for utsatt til.

Under møtet bekreftet NMF at banen pr nå ikke har noen som helst godkjennelse for å kjøre løp i Roadracing. Den har kun godkjennelse for å kjøre treninger. Rolf Wilson jobber fortsatt med selve befaringen av banen, en jobb som trolig vil bli avsluttet i løpet av kvelden. Dette betyr da at alle som nå har møtt opp for å kjøre løp på Rudskogen ikke får vite om løpet faktisk blir gjennomført før sent i kveld eller i morgen tidlig.

Ut fra de protestene som har kommet inn fra utøvere på at banesikkerheten ikke er god nok, lovte Roy Wetterstad at NMF vil søke ytterligere hjelp for vurderingen av sikkerheten. Dette vil de gjøre ved å be om at UEM (Det Europeiske Motorsykkelforbundet), sender en banegodkjenner til Rudskogen som da vil gi sin offisielle vurdering av banen, og at man da tar utgangspunkt i en slik befaring for å eventuelt utbedre det UEM måtte stille som krav for at banen skal kunne godkjennes.

Målet for NMF var her å ha dette klart før NM-finalen som skal arrangeres den 1. september.