FØRSTE informasjon om treningsdagen på Vålerbanen mandag 6. juni!


– GRUPPE 1 – Junior / 2-takt: 2 påmeldt fører.

– GRUPPE 2 – A-FØRERE (SST 600 OG SB): 6 påmeldte førere.

– GRUPPE 3 – B-FØRERE (ROOKIE 600): 10 påmeldte førere.

– GRUPPE 4 – B-FØRERE (ROOKIE 1000): 13 påmeldte førere.

– GRUPPE 5 – C-FØRERE (MOSJONISTER/CLASSIC): 7 påmeldte førere.

Med bakgrunn i at det ikke er mer enn tre uker til treningsdagen vil det i løpet av et par dager bli tatt en avgjørelse på om det blir KUN 4 grupper. Da vil vi slå sammen Rookie 600 og Rookie 1000.
Dette vil da medføre at det blir SEKS treningspass pr. gruppe i løpet av dagen.

SMCK kommer tilbake med informasjon om dette i løpet kort tid.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Roy Øwre på mobil 990 42 580 eller på e-post roy@solormcklubb.no


Listen nedenfor er påmeldte deltakerne.

GRUPPE 1 – JUNIOR/125 GP:
# 74 – Marius S. Hansen (SMCK) – Junior/4-takt
# ? – Hege E. Tønsberg (SMCK) – Senior/4-takt


GRUPPE 2 – A-FØRERE (SST 600 og SB):
# 39 – Henning F. Hansen (SMCK) – SST 600
# 57 – Øyvind B. Tørnblad (SMCK) – 1000
# 62 – Ove Magne Berge (SMCK) – 1000
# 77 – Lars Bjørgo – 750
# 99 – Trond Syvertsen
# 105 – Oddgeir Mikkelrud (SMCK) – 1100


GRUPPE 3 – B-FØRERE (Rookie 600):
# 8 – Sondre N. Svendsen (SMCK)
# 12 – Sander Stenseth (SMCK)
# 18 – Finn Kristiansen (SMCK)
# 22 – Oddgeir Øen (SMCK)
# 41 – Bjørn Erik Ljosland (SMCK)
# 42 – Ketil Leinum
# 233 – Stein Sletten
# ? – Thomas Hermansen (SMCK)
# ? – Arne Malonæs (SMCK)
# ? – Stian D. Jensen


GRUPPE 4 – B-FØRERE (Rookie 1000):
# 22 – Thorstein Petersen (SMCK)
# 39 – Pål Døhlen (SMCK)
# 51 – Joakim Lundby (SMCK)
# 55 – Kent F. Skjønsberg
# 66 – Christian D. Skre
# 76 – Knut Gulbrandsen (SMCK)
# 81 – Elizabeth Kobberød
# 83 – Erik Sagmo (SMCK)
# 92 – Finn Arne Sivertsen (SMCK)
# 97 – Calle Rosengren
# ? – Jon-Andrè Iversen (SMCK)
# ? – Raymond M. Olsen
# ? – Runar Hammer


GRP 5 – MOSJONIST / CLASSIC:
# 1 – Ketil Aalberg (SMCK)
# 24 – Per Katzenmaier (SMCK)
# 41 – Rebecca F. Lystad
# 66 – Alf Tøien
# 146 – Morten Nonsdal (SMCK)
# ? – Anita Østenby
# ? – Anders Nicholls