FEIL OPPLYSNINGER VED GJENNOMGANG AV IDRETTENS NYE DATABASER!

Dette er meldt inn og det jobbes med saken ang. oppdatering/sammenslåing av databaser.

Dette gjør også at medlemskontigent/medlemskort også blir forsinket.
Noen klubber velger å ta jobben med medlemskort og innbetalinger for medlemmer selv for 2015.

Lisenser i det nye systemet blir ikke sendt ut på epost slik som tidligere. Etter å ha gjennomført registreringen i Min Idrett, kan man logge på i SAS for å kjøpe lisens der. Frem til denne løsningen er lansert vil lisens for 2014 gjelde frem til 1. mars 2015.

For de som skal ha internasjonal lisens og som skal konkurrere i utlandet i tidsrommet frem til 1. februar må man ta kontakt med lisensavdelingen hos NMF for å gjøre en manuell bestilling på nmf@nmfsport.no